HET DOEL

KANKERBESTRIJDING
ONDERZOEK
Bollenstreekfonds

In Nederland krijgen jaarlijks 87.000 mensen de diagnose kanker te horen. Naar verwachting zal ditaantal – mede als gevolg van de vergrijzing – stijgen naar circa 123.000 in 2020. De urgentie om de ziekte bijtijds op te sporen is hoog.

Hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Bovendien zijn bij een vroege diagnose doorgaans minder zware behandelingen nodig.

Eiwitten in bloed enz.

Daarom ondersteunt het Bollenstyreekfonds het Team Mesker/Tollenaar bij het onderzoek naar vroegtijdige opsporing van kanker.

WORD GENOOT

en help kanker in een heel vroeg stadium te ontdekken.

Bericht ontvangen!